TWEEK lanseras i Norden & EU

TWEEK lanseras i Norden & EU

Under hösten 2020 startade TWEEK upp testförsäljning i Danmark, Finland, Norge, Tyskland och UK, där utfallet från den initiala periodens försäljning har varit över förväntan. Nu har TWEEK säkrat flera större listningar i respektive land, där produkterna kommer att rullas ut i ett flertal top-tier livsmedel- och apotekskedjor under Q2 2021.

TWEEK lanserades i Sverige 2018, där man nådde en ledande position inom sockerreducerad konfektyr efter mindre än 18 månader. Under 2020 har bolaget haft en tillväxt med 72 % på den svenska marknaden och har sju smaker representerade på topp 20 varav 3 i topp 5. I Sverige har TWEEK en marknadsandel på ca 35 % med distribution i 1 500 butiker i den snabbväxande kategorin, som omsätter cirka 110 MSEK på 10 miljoner invånare.

När man nu lanserar i flera större exportmarknader såsom Tyskland och England, som tillsammans är cirka 15 gånger större, ser man goda möjligheter att snabbt öka volymen om man lyckas replikera lanseringen från den svenska marknaden. Den initiala testförsäljningen i respektive land har gått mycket bra och TWEEK anser att de KPI:er som mäts vid utrullning till exempel försäljning per butik och antal återköp, ser starkare ut än vad de gjorde när man lanserade i Sverige – något som eventuellt kan förklaras av att marknaderna är mer mogna och mottagliga än det var 2018 samt att varumärket har stärkt portföljen, recept och smak ytterligare.

"Det är mycket glädjande att vi fått så pass bra respons från de nya marknaderna där vi rullat ut Tweek. Vi har en väldigt hög efterfrågan på produkterna från distributörer, inköpare och konsumenter och nu handlar det om att snabbt prioritera vilka kanaler och marknader vi tror mest på i närtid. Självklart har vi lärt oss mycket från den tid vi varit verksamma på svenska marknaden men det finns nya många aspekter att ta hänsyn till för att optimera lanseringen efter lokala kulturen och affärsstruktur. Vi känner oss spända för framtiden och vi siktar på att skala upp försäljningen ordentligt under våren." – Lennart Arvidsson, VD Bayn Retail AB.

TWEEK är det ledande sockerreducerade varumärket i Sverige och har ett brett sortiment av socker-reducerade förpackade och lösviktsprodukter inom konfektyr. Varumärket har under hösten 2020 påbörjat lansering i flera exportmarknader som Kina, UK, Tyskland och de övriga nordiska länderna. Bolaget förvärvades tidigare i år av Humble Group (tidigare Bayn Group) och ingår i koncernen under namnet Bayn Retail.